LV
uz sākumlapu e-pasts Lapas saturs Print
LKB
LKB Līzings
 
   

Cenrādis


SIA "LKB Līzings" pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojums

Cena 
(komisijas maksa),
tai skaitā PVN 21%
(LVL)

Cena
(komisijas maksa),
tai skaitā PVN 21%
(EUR)

Līzinga ņēmēja (aizņēmēja) maiņa (pārjaunojums)

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā LVL 63.78

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 90.75

Dokumentu noformēšana līzinga objekta pirmstermiņa izpirkuma gadījumā*

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā LVL 63.78

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 90.75

Dokumentu noformēšana pirmstermiņa aizdevuma summas pilnīgas atmaksas gadījumā*

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā LVL 63.78

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 90.75

Līguma darbības atjaunošana (ja SIA "LKB Līzings" vienpusēji atkāpās no līguma)

 no LVL 123.31

no EUR 175.45

Grozījumi līguma noteikumos:

 

 

 

Procentu likmes apmēra maiņa

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Procentu likmes veida maiņa

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Līguma termiņa maiņa **

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Valūtas maiņa

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Maksājuma datuma maiņa

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Sezonāla atmaksas grafika izveidošana

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Maksājumu grafika maiņa daļējās pamatsummas dzēšanas gadījumā *

LVL 63.78

EUR 90.75

 

Atlikts pamatsummas maksājums

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā LVL 63.78

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 90.75

 

Līzinga veida maiņa

LVL 63.78

EUR 90.75

Parāda atmaksas līguma noformēšana

LVL 21.26

EUR 30.25

Vienošanās par apakšnomu vai patapinājumu

LVL 29.77

EUR 42.35

Galvinieka maiņa

LVL 123.31

EUR 175.45

Dokumenta kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

LVL 1.27 par vienu lapu

EUR 1,82 vienu lapu

Dokumenta kopijas pareizības apliecināšana

LVL 38.27 par vienu dokumentu

EUR 54.45 par vienu dokumentu

Izziņas par parādu neesamību sagatavošana

LVL 21.26

EUR 30.25

Izziņas sagatavošana par saistībām (par līgumiem, samaksātajiem procentiem)

LVL 29.77

EUR 42.35

 

Citu izziņu sagatavošana un izsniegšana

līdz LVL 63.78

līdz EUR 90.75

Faktoringa atskaites

līdz LVL 63.78

 

līdz EUR 90.75

Aktuālā maksājumu grafika izsniegšana

bezmaksas

 

Pilnvaras sagatavošana un izsniegšana

LVL 21.26

 EUR 30.25

 

Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana

līdz LVL 255.12

līdz EUR 363.00

* ja klients uzskatāms par patērētāju LR tiesību aktu izpratnē, komisijas maksa netiek piemērota

 

** ja līguma termiņš tiek saīsināts sakarā ar pirmstermiņa līzinga (aizdevuma) summas daļēju atmaksu un klients uzskatāms par patērētāju LR tiesību aktu izpratnē, komisijas maksa netiek piemērota

 


  Spēkā no 15.07.2013.
 
   

Kontakti

SIA "LKB Līzings"
Ganību dambis 17a,
Rīga, Latvija, LV-1045
 tel

Rekvizīti

SIA "LKB Līzings"
Reģ. Nr.: 40003887450
PVN Reģ. Nr.: LV 40003887450
Speciālā atļauja (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā Nr.NK-2013-012
© LKB Līzings, info tālrunis: 20223736, lizings@lkb.lv
Mājas lapā izvietotajām ziņām ir informatīvs raksturs
Izstrādāts: CITRUS.LT